O Akademii


Edukacja

Bez edukacji nie ma przyszłości. Nie ma również przyszłości branża montażu, dlatego postanowiliśmy o nią zadbać już dziś. Jako Polskie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Montażu utworzyliśmy Akademię PSIiTM, której podstawowym celem jest kształcenie nowych pokoleń specjalistów w tej dziedzinie.

Współpraca

Podejmując współpracę z uczelniami, instytutami i szkołami w całej Polsce, a także z polskimi i zagranicznymi agencjami publicznymi i pozarządowymi, budujemy sieć, umożliwiającą nam efektywne i fachowe kształcenie pracowników, studentów i uczniów w zakresie montażu.

Innowacyjność technologiczna

Wspólnie tworzymy bezprecedensową możliwość tworzenia przyszłości Polski. Bo to, jak nasz kraj i nasz przemysł będzie wyglądał za kilka, kilkanaście lat, zależy wyłącznie od nas samych. Dlatego nieustannie promujemy innowacyjność technologiczną i techniki montażu, stanowiące podstawę wyrównania technologicznego dla polskiego przemysłu, organizujemy i współorganizujemy certyfikowane szkolenia, do prowadzenia których zapraszamy światowej klasy specjalistów

Dlatego dołącz do nas i wspólnie budujmy przyszłość naszego kraju!