Promowania działań na rzecz edukacji zawodowej, poszerzanie wiedzy i kompetencji pracowników zatrudnianych w przemyśle oraz wszelkie, promowanie innowacji oraz troska o rodzinny przemysł – to założenia listu intencyjnego podpisanego przez Polskie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Montażu z Fundacją Edukacyjne Centrum Doskonalenia. Zapowiada się perspektywiczna i owocna współpraca, której efekty będą istotne dla rynku pracy i polskiej gospodarki.

Fundacja ECD jest koordynatorem projektu studiów podyplomowych, których absolwenci będą mogli zasilić branżę ICT (Techniki Informacyjne i Komunikacyjne).

Kształcą przyszłych specjalistów

Branża ICT stanowi jeden z kluczowych kierunków rozwoju dla Polski na najbliższe lata. Rośnie liczba i wielkość inwestycji w tym sektorze, szczególnie w województwie pomorskim i mazowieckim. Coraz bardziej odczuwalny jest brak specjalistów w tym obszarze. Politechnika Gdańska i firmy z północnej Polski podejmują działania, żeby to zmienić. Inicjatywa jest kierowana do firm i pracowników z całej Polski.

Na Wydziale Zarządzania i Ekonomii niebawem ruszy druga edycja studiów podyplomowych Zapewnienie jakości w branży technicznej. Studia koncentrują się na aspekcie jakości produktów i komponentów w sektorze produkcyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem szeroko rozumianej produkcji urządzeń elektronicznych, mechatronicznych i mechanicznych. Program studiów obejmuje blok techniczny oraz blok jakościowy – pracodawcy zgodnie twierdzą, że jest to bardzo rzadkie połączenie cech kandydatów do pracy w działach jakości i produkcji.

Edukacja dla branży elektronicznej

 

Ponad połowa wykładowców na studiach, to praktycy, część zajęć będzie realizowana w firmach Pomorskiego Klastra ICT Interizon. Druga edycja studiów kładzie jeszcze większy nacisk na zajęcia praktyczne.

Dla przyszłych inżynierów procesu

Natomiast na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki w tym roku powstał pierwszy w Polsce kierunek studiów podyplomowych, na których kształcić będą się obecni i przyszli inżynierowie procesu. Do projektu zaproszono cztery duże firmy produkujące urządzenia elektroniczne: Flextronics International Poland, Jabil Circuit Poland, Assel oraz Radmor. Obecnie w przedsiębiorstwach tych zatrudnionych jest kilka tysięcy osób. Inżynierowie z wymienionych firm brali udział w tworzeniu programu studiów, będą oni również prowadzić większość zajęć praktycznych.

Dodatkowo na Politechnice Gdańskiej powstaje laboratorium złożone z sześciu stanowisk: drukarka pasty lutowniczej; inspekcja poprawności nałożenia pasty lutowniczej (SPI); nakładanie komponentów – SMT (Pick&Place); lutowanie rozpływowe / (Reflow); inspekcja wizualna produktów (AOI); stanowisko lutownicze (lutowanie falą, lutowanie selektywne). Sprzęt udostępniają firmy: Amtest, CPS, Renex.

 

Edukacja dla branży elektronicznej

Nowe kwalifikacje, nowe zatrudnienia

Inżynier czy technolog procesu, podobnie, jak inżynier zapewnienia jakości w branży elektronicznej to jedno z trudniej rekrutowalnych stanowisk – podkreślają wieloletni pracownicy działów HR w polskich firmach. Dobrze wykształconych kandydatów brakuje, a miejsc do pracy w tym obszarze wciąż przybywa. Słuchacze studiów otrzymują propozycje pracy w branży jeszcze w trakcie studiów.

Studia dają możliwość do zdobycia przez kandydatów cennych dla pracodawcy kwalifikacji. Jest to szansa nie tylko dla obecnych pracowników tej branży, ale również dla osób chcących się przekwalifikować. Natomiast dla pracodawcy są świetnym sposobem na optymalne ulokowanie środków szkoleniowych.

 

Szczegóły dotyczące programu oraz zapisów na studia znajdują się na stronach Politechniki Gdańskiej i koordynatora projektu Fundacji ECD:

http://zie.pg.edu.pl/studiapodyplomowe/studia-podyplomowe-zapewnienie-jakosci-w-branzy-technicznej/
http://eti.pg.edu.pl/katedra-metrologii-i-optoelektroniki/ipue
http://edukacjadlabiznesu.pl/

Serdecznie zapraszamy do zapisania się na nasz Newsletter !