„Mieć wpływy”, to określenie, które zazwyczaj kojarzy się z władzą, docieraniem do kluczowych osób i profitami, które z tego płyną. Wpływ mają biznesmeni, politycy, dziennikarze. W blogosferze – influencerzy. Natomiast w przedsiębiorstwach produkcyjnych, gdy mówimy o wpływie, mamy na myśli interesariuszy, czyli kluczowe osoby i podmioty w projektach i procesach.

To właśnie temu zagadnieniu będzie poświęcony najbliższy webinar: Interesariusze w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Strategia komunikacji, rozwiązywanie konfliktów i usprawnienia dla zespołów produkcji, organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Montażu, który odbędzie się 22 września, o godz. 20:00.

Dedykujemy go szefom działów produkcyjnych, inżynierom i pracownikom zakładów produkcyjnych.

Zrozumienie celów, oczekiwań i potrzeb kluczowych osób pozwala na efektywniejsze prowadzenie projektów i procesów. Ułatwia zarządzanie ryzykiem, zmniejsza prawdopodobieństwo konfliktów i usprawnia funkcjonowanie zespołów.

  • Podczas webinaru udzielimy odpowiedzi na kilka pytań, które ułatwią zarządzanie tym obszarem, w tym m.in.:
  • Jak identyfikować i opisywać interesariuszy i ich wpływ na projekt lub proces?
  • Czym są poziomy komunikacji?
  • Jak zarządzać ich celami i motywacją?
  • Ryzyko projektowe a interesariusze, czyli dlaczego warto uwzględnić ten obszar w analizie szans i zagrożeń.

Webinar: Interesariusze w przedsiębiorstwach produkcyjnych, 22 września, o godz. 20:00

Zapisz się na webinar już dziś

Kto będzie szkolić:

Interesariusze w przedsiębiorstwach produkcyjnychWebinar poprowadzi Witold Siekierzyński, psycholog ekonomiczny, menedżer i ekspert w obszarach komunikacji i marketingu strategicznego, marketingu relacji i innowacji oraz wystąpień publicznych.

Doświadczenie zdobywał na rynku telekomunikacyjnym. Przez ponad siedemnaście lat jako ekspert i menedżer współpracował z największymi europejskimi grupami telekomunikacyjnymi zarówno
w Polsce, jak i poza jej granicami.

Prowadził projekty z zakresu: marketingu relacji i lojalności, innowacji i nowych biznesów. Zarządzał kilkunastoosobowymi zespołami ekspertów odpowiedzialnych m.in. za usługi bankowe, tradycyjne i innowacyjne usługi dodane, content i aplikacje, marketing mobilny i usługi premium. Uczestniczył w projektach międzynarodowych w ramach grup OrangeDeutsche Telekom.

Obecnie, jako jeden z założycieli, aktywnie działa w B-Water Consulting Group wspierając firmy z różnych sektorów (m.in. usług medycznych, prawnych, dóbr luksusowych, ubezpieczeń, czy też usług specjalistycznych B2B) m.in. w zakresie komunikacji i marketingu, zarządzania kryzysowego i rozwoju kompetencji pracowników.

Od kilkunastu lat współpracuje jako wykładowca z najbardziej prestiżowymi uczelniami w Polsce (między innymi z Wydziałem Psychologii UW, Uniwersytetem SWPS, PAN, SGH). Działa również jako mentor dla przedsiębiorców w Youth Business Poland (część The Prince’s Youth Business International).

Aktywnie uczestniczy w działaniach non-profit w zakresie kultury – głównie literatury. Działał jako prezes stowarzyszeń i związków stowarzyszeń, oraz koordynator ponad stuosobowych zespołów organizujących wydarzenia kulturalne.

Pisze doktorat z psychologii ekonomicznej (wpływ rywalizacji na decyzje ekonomiczne).

Webinar: Interesariusze w przedsiębiorstwach produkcyjnych, 22 września, o godz. 20:00

Zapisz się na webinar już dziś

Serdecznie zapraszamy do zapisania się na nasz Newsletter !