W środę, dn. 24.02.2021 roku został podpisany w Warszawie list intencyjny między Polskim Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Montażu (PSIiTM) a Izbą Zaangażowanego Biznesu (IZB).

Nasze organizacje postanawiają współpracować w zakresie działań mających na celu promowanie rozwoju rodzimego przemysłu, wdrażania najnowszych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych życia gospodarczego oraz stymulowania interakcji podmiotów w nim działających, dążąc przy tym do rozwoju oraz zacieśniania wzajemnych relacji, w tym podejmowania wspólnych inicjatyw.

Dokument podpisali dyr. Robert Pogorzelski (PSIiTM) i prezes Piotr Wątor (IZB).

Serdecznie zapraszamy do zapisania się na nasz Newsletter !