W imieniu własnym oraz PSIiTM bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tego wydarzenia. Dziękuję uczestnikom i prelegentom:

Prof. Zbigniewowi DąbrowskiemuPolitechniki Warszawskiej,

Profesorom z CIOP PIB: prof. Markowi Dźwiarkowi oraz prof. Dariuszowi Plebanowi,

Panom: Markowi BernaciakowiAMB Technic, Leszkowi CzabakowiLC Elektronik, Romanowi Kwitlińskiemu3M, Pawłowi KowalskiemuMilar oraz Panu Helmutowi V. Gläserowi.

Dziękuję firmom, które zechciały wesprzeć ten event i naszą organizację: m.in. AMB Technic, 3M, LC Elektronik, Milar, Festo. Dziękuję prezesowi WDT NOT Panu Jerzemu Rożkowi za słowa powitania w progach Domu Technika.

Sygnały po konferencji, które do mnie docierają, zarówno od uczestników, jak i mówców, niosą moc pozytywnych wrażeń, co daje nam energię i stanowi podstawę do dalszej wytężonej pracy.

Konferencja została odebrana bardzo pozytywnie, a jej usytuowanie w Warszawskim Domu Technika NOT wpłynęło na spore zainteresowanie środowisk technicznych i inżynierskich.

Wydarzenie zdecydowanie wpływa na zmianę postrzegania naszej profesji, jest też motorem dla działalności Stowarzyszenia. Wygenerowane w ramach interaktywnej prelekcji przez Helmuta V. Gläsera „drzewo potrzeb” stanowi dla PSIiTM oraz obecnych na evencie przedstawicieli innych instytucji istotną wiedzę co do kierunków dalszych działań i najbardziej „gorących tematów” nurtujących różnego szczebla pracowników produkcji.

Patronat medialny nad konferencją objął magazyn „Projektowanie i Konstrukcje Inżynierskie” – dziękujemy za wsparcie. Last but not least, pragnę podziękować naszym Partnerom i Sponsorom, bez których to wydarzenie nie mogłoby mieć miejsca.

Jesteśmy pewni, że przyszłość przyniesie jeszcze niejedną okazję do tego typu spotkań.

Serdecznie zapraszamy do zapisania się na nasz Newsletter !